h به مناسبت تیرباران رفیق بیژن جزنی و یارانش | ناصر زرافشان
بيانيه - اخبار » 30 فروردین 93

به مناسبت تیرباران رفیق بیژن جزنی و یارانش

ناصر زرافشان مادر و دائی بیژن جزنی و مادر ترگل ها

یاران من بیایید

با دردهایتان

و بار دردتان را

در زخم قلب من بتکانید

من زنده ام به رنج…

می سوزدم چراغ تن از درد…

یاران من بیایید

با دردهایتان

و زهر دردتان را

در زخم قلب من بچکانید.

احمد شاملو – شبانه – 1332

2014418222625427336601_-