اقتصاد

پیرامون منشأ و ماهیت انقلابات

به مناسبت گرامیداشت یکصدمین سال انقلاب اکتبر   جلد دوم – فصل سوم کتاب جامعه شناسی و فلسفه پیرامون منشأ و ماهیت انقلابات منشاء انقلابات تحلیل درخشان لنین از اهمیت فعالیت آگاهانۀ توده های مردم و شرایط عینی، در راه حلی که او برای مسئلۀ اساسی چگونگی نشأت گرفتن انقلابات ارائه می کند، به بهترین شکلی ارائه […]

ایران در مرداب تعدیل اقتصادی

گفتگوی اختصاصی با دکتر ناصر زرافشان مصاحبه تعدیل اقتصادی ۱ مصاحبه تعدیل اقتصادی ۲ Exclusive Interview with Dr. Naser Zarafshan on: Inside Iran – The Structure Of Power In Iran, Future Directions in the Political Economy of Iran, Effects of Economic Sanction and more..

;