بزرگ پورجعفر

اطلاعيه کانون نويسندگان ايران به مناسبت درگذشت بزرگ پورجعفر

بزرگ پور جعفر ( 1309 تا 1393) نویسنده، روزنامه نگار، ویراستار، شاعر و عضو فعال و دیرین کانون نویسندگان ایران درگذشت. پورجعفر با همه مشکلاتی که از بابت وضع سلامت خود داشت، در بیشتر جلسه های جمع مشورتی و مجامع عمومی کانون نویسندگان ایران فعالانه شرکت می کرد و همواره بر دستیابی به آزادی بیان […]

;