بیانیه به کشتار مردم فلسطین پایان دهید

توضیح پیرامون بیانیه " به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید"

در جمعی که به منظور بحث پیرامون موضوعی غیر از فلسظین و اسرائیل و حملات اسرائیل به غزه گرد هم آمده و سر گرم مذاکره در آن باره بودند، بیانیه ای به وسیله یکی از حاضران زیر عنوان ” به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید” به گردش در آمد. و چون عنوان و […]

;