دکتر ناصر زرافشان، قتل های زنجیره ای، اکبر گنجی، قوه قضائیه، شاهرودی، کنفرانس برلین، سازمان قضائی نیروهای مسلح، کانون وکلا

در پيشگاه ملت ايران عليه رئيس قوه قضائيه آيت الله هاشمی شاهرودی اعلام جرم ميکنم

دکتر ناصر زرافشان وکیل پرونده قتلهای زنجيره اي، خود اکنون به دليل بحث و گفتگو اطراف اين پرونده تحت تعقيب قضايی است. او يک بار در دسامبر 2000 دستگير و پس از چندی با قيد وثيقه آزاد شد. اين دستگيری متعاقب نسبت دادن عنوان «ضدانقلاب» از سوی روزنامه جمهوری اسلامی به وی بود. دادگاه وی […]

;