زرافشان، گونار مردال، لنین، هایک، پوپر، صندوق رای، عدالت، آزادی، رابطه عدالت و آزادی، صندوق رای، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، ناتو، انتخابات

چه رابطه‌ای بین دو مقوله آزادی و عدالت وجود دارد؟

«سرمایه‌داری هم آزادی را قربانی می‌کند هم عدالت را» سوال اصلی این است که چه رابطه‌ای بین دو مقوله آزادی و عدالت وجود دارد؟ ابتدا باید تاکید کنم منظور از «آزادی» در این نوشتار، آزادی اجتماعی-سیاسی است، نه آزادی در مفهوم گسترده‌تر فلسفی آن؛ و منظور از «عدالت» هم عدالت اجتماعی است، نه تعابیر دیگر […]

;