سیمین بهبهانی

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت درگذشت سیمین بهبهانی

                            یک دریچه آزادی     بازکن به زندانم   سیمین بهبهانی (۱٣۰۶-۱٣۹٣) شاعر و نویسنده ی نامدار، عضو کانون نویسندگان ایران، از بنیادگذاران کانون در دوره ی سوم، عضو هیئت دبیران کانون در سه نوبت از این دوره و فعال اجتماعیِ حقوق […]

اطلاعیه کانون نویسندگان ایران درباره درگذشت سیمین بهبهانی

اطلاعیه ی کانون نویسندگان ایران درباره ی درگذشت سیمین بهبهانی روز سه شنبه ۲٨ مرداد ۱٣۹٣، کانون نویسندگان ایران برای همیشه از حضور سیمین بهبهانی در جمع خود محروم شد. کانون نویسندگان ایران ضمن تسلیت ضایعه ی از دست رفتن این شاعر بزرگ آزادی خواه به خانواده ی او، جامعه ی فرهنگی مستقل کشور، عموم […]

;