سیمین خانم

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت درگذشت سیمین بهبهانی

                            یک دریچه آزادی     بازکن به زندانم   سیمین بهبهانی (۱٣۰۶-۱٣۹٣) شاعر و نویسنده ی نامدار، عضو کانون نویسندگان ایران، از بنیادگذاران کانون در دوره ی سوم، عضو هیئت دبیران کانون در سه نوبت از این دوره و فعال اجتماعیِ حقوق […]

;