علیشاه مولوی، کانون نویسندگان ایران، بیانیه

اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت درگذشت علیشاه مولوی

علیشاه مولوی (۱۳۹۲- ۱۳۳۱)، شاعر و عضو دلسوز و پیگیر کانون نویسندگان ایران، بر اثر سکته‌ی مغزی درگذشت. علیشاه در سراسر عمر نه چندان درازش همواره دغدغه‌ی آزادی بیان داشت و هیچ‌گاه فعالیت ادبی را جدا از مبارزه برای گسترش دامنه‌ی آزادی نمی‌دانست. از علیشاه مولوی دفترهای شعر «نشانه‌های زمینی»، «شهید سوم»، «آواهای آغاز»، «از […]

;