ناصر زرافشان، روزنامه آرمان امروز، یوسف فرهادی، خسرو صادقی، سیاست های تعدیل ساختاری، حذف یارانه، الگوی توسعه، توسعه ملی

تعدیل ساختاری، مغایر با الگوی توسعه ملی

روزنامه آرمان- یوسف فرهادی – خسرو صادقی بروجنی: چهار سال از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد. این برنامه که در قالب خط‌مشی اقتصادی کلان‌تری به نام «طرح تحول اقتصادی» اجرا شد، بی‌شک از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد ایران طی چند سال اخیر بوده و از جوانب مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار […]

;