ناصر زرافشان، روزنامه شرق، علی سالم،نئولیبرالیم، کتاب 23گفتار درباره سرمایه داری، نوبل اقتصاد، بحران مالی، دولت روحانی، خصوصی سازی در ایران، صندوق بین المللی پول، سیاست های تعدیل ساختاری در ایران

بازار آزاد در هیچ جای جهان وجود خارجی ندارد

   روزنامه ی شرق با زرافشان به مناسبت ترجمه ی کتاب «۲۳ گفتار درباره سرمایه‌داری» گفتگو کرده است. در مقدمه این گفتگو آمده است: با وجود نگاه کینزی و اصلاح‌گرایانه نویسنده، ترجمه کتاب در شرایطی که ایران نیز در سالیان اخیر شاهد اوج‌گیری سیاست‌گیری‌های نولیبرالی در اقتصاد و نتایج زیانبار آن بوده، معنایی مضاعف پیدا می‌کند […]

;