ناصر زرافشان، کانون نویسندگان ایران، هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، سانسور، کمیته ضد سانسور، مبارزه با سانسور، کتاب

از اندیشیدن جلوگیری می‌کنند

روز «مبارزه با سانسور» در گفت و گو با دکتر ناصر زرافشان، عضو هیات‌دبیران کانون نویسندگان ایران ایرج ادیب‌زاده – رادیو زمانه adibzadeh@radiozamaneh.com سیزدهم آذر در ایران روز «مبارزه با سانسور» نامگذاری شده است. کانون نویسندگان ایران با ایجاد کمیته‌ی ضد سانسور سیزدهم آذر، یعنی نزدیک به دو هفته‌ی دیگر را روز مبارزه با سانسور […]

;