کانون نويسندگان

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی "اسید پاشی های زنجیره ای"

درهفته های اخیرچند زن جوان در شهرهای اصفهان و مشهد قربانی اسیدپاشی شدند. این حمله ها چندان تکرار شدکه به”اسیدپاشی زنجیره ای”شهرت یافت. ابعاد ضدانسانی و زن ستیزانه ی این اقدام،خشم و انزجار همگان را برانگیخت و بسیاری از مردم به ویژه زنان با حضور اعتراض آمیز خود نشان دادند که پدیده ی شوم اسیدپاشی […]

اطلاعيه کانون نويسندگان ايران به مناسبت درگذشت بزرگ پورجعفر

بزرگ پور جعفر ( 1309 تا 1393) نویسنده، روزنامه نگار، ویراستار، شاعر و عضو فعال و دیرین کانون نویسندگان ایران درگذشت. پورجعفر با همه مشکلاتی که از بابت وضع سلامت خود داشت، در بیشتر جلسه های جمع مشورتی و مجامع عمومی کانون نویسندگان ایران فعالانه شرکت می کرد و همواره بر دستیابی به آزادی بیان […]

;