کانون نویسندگان ایران، توقیف نشریات و روزنامه ها، روزنامه بهار، روزنامه آسمان

از روزنامه ی «آسمان» رفع توقیف کنید

بیانیۀ کانون نویسندگان ایران: به دنبال تعطیل پی در پی نشریات، که آخرین نمونه ی آن روزنامه ی «بهار» بود، روز پنج شنبه اول اسفند 1392 شاهد توقیف روزنامه ی «آسمان» و سپس بازداشت و پیگرد قضایی مدیر مسئول آن بودیم. «آسمان»، که فقط شش شماره از آن منتشر شد، ظاهراً به سبب انتشار اظهارنظری […]

;