کودتا، کودتای 28 مرداد 1332، مصدق، ملی شدن صنعت نفت، کاشانی، جنتی، نمایشگاه کتاب تهران، آبراهامیان، زرافشان

ممنوعیت پخش کتابی با موضوع بررسی بازوهای داخلی کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد 1332 در ایران

جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران: _ وزارت ارشاد توجه کند که وزارت ارشاد “اسلامی” است؛ مبادا با مجوز وزارت ارشاد کتابهای ضداسلامی منتشر شود. کتاب نویسنده بی‌پروا، بی‌اعتقاد و لاابالی نباید منتشر شود. – وزارت ارشاد باید بر محصولات فرهنگی نظارت کامل داشته باشد‎. نباید ابتذال، فرهنگ غربی، خودکم‌بینی ترویج شود.‎ کتاب «کودتا» […]

;