گابریل کارسیا مارکز، کانون نویسندگان ایران

بیانیه کانون نویسندگان ایران درمورد مرگ گابریل گارسیا مارکز

اطلاعیه کانون نویسندگان ایران گابو، “زیباترین غریق جهان” درگذشت “. . . ما ابداع کنندگان داستان، که هر چیز را باور می‌کنیم به خود حق می‌دهیم باور کنیم که برای ساختن یوتوپیایی دیگر هنوز دیر نشده است، یوتوپیایی جدید و فراگیر که در آن هیچ کس برای دیگران تصمیم نگیرد که چگونه بمیرند؛ عشق تبلور […]

;